Archive

แคนโตนารี่ – cantonary

1.

ฝนตก

แมวเปียก

บนหลังคา

2.

ร้านค้า

ขนมปัง

กาแฟร้อน

3.

หมาหลับ

อร่อยดี

ความฝัน

4.

ดนตรี

หัวใจ

เต้นรำ

5.

โต๊ะไม้

หนังสือ

ฝนพรำ

6.

แมวหลับ

หมาเปียก

ผ้าห่ม

7.

หนาว

ไม่มีร่ม

ดาวห่มผ้า